Fjerde semester på psykologistudiet er bestået

Det er snart to år siden jeg startede på psykologstudiet på Ålborg Universitet. Et studie jeg glædede mig rigtig meget til inden jeg startede, og som jeg er utrolig glad for at følge. Det er helt fantastisk at lære en masse forskellige tilgangsvinkler til, hvordan vi som mennesker kunne tænkes at fungere. Det giver en fundamental indsigt i den menneskelige tilstand der er helt fantastisk. Jeg vil ikke på nogen måde påstå, at jeg er hverken helt eller halv ekspert, men jeg har fået en indsigt i en række områder, jeg end ikke vidste fandtes inden jeg gik i gang.

Efterårssemmestret i 2009 sprang jeg over, da det ikke passede så godt ind i kalenderen for hverken Lene eller mig (jeg må så tage det semester på et senere tidspunkt). Derfor havde jeg glædet mig rigtig meget til det semester, der lige er overstået. Det er blevet til et semester med fokus på to fagområder: Psykologisk forskningsmetode (5 ECTS) samt Kognitionspsykologi (10 ECTS).

Begge områder har været spændende på hver deres måde. Forskningsmetode har givet en indsigt i en masse fundamentale antagelser inden for den psykologiske videnskabsteori samt videnskabshistorie. Kognitionspsykologi har givet en indsigt i en masse basale kognitive processer og har på den måde været et fag der på mange områder meget direkte kan overføres til hverdagen. Alt i alt et utroligt spændende semester.

I går fik jeg så besked om at der lå et eksamensresultat klar. Det var heldigvis bestået (næsten alle prøverne på uddannelsen bedømmes enten bestået eller ikke bestået). Det betyder at jeg nu har bestået et semester og derved er halvvejs i studiet. Det betyder at jeg nu har 45 ECTS point inden for fagområdet psykologi.

Næste semester bringer et pædagogisk fag og et fag med fokus på organisationspsykologi. Specielt det sidste glæder jeg mig helt vildt meget til.

Hvad skal jeg så bruge sommerferien fra studiet til? Noget af den skal i hvert tilfælde bruges på at læse lidt af det pensum, der ikke blev tid til i løbet af året.

Jeg er utrolig glad for den faglige ballast jeg får fra studiet og jeg er ufattelig taknemmelig for, at Lene giver mig plads til at bruge tid på studiet.

/Dann