En uge med undervisning på Århus Købmandsskole

I den uge vi netop er på vej ud af, har jeg holdt ferie fra mit arbejde. Ferien har jeg brugt på at undervise i faget Projektstyring og -økonomi på Århus Købmandsskoles erhvervsuddannelser. Det er nu fem år siden, jeg første gang underviste på Købmandsskolen. For mig er det en fantastisk oplevelse at undervise. Det er en fantastisk følelse at præsentere et materiale for eleverne og jeg mærke, hvordan de flytter sig – hvordan de tager imod den nye viden, de bliver præsenteret for. Det giver mig ubeskriveligt meget energi og glæde at opleve det. Derfor er dette også en uge jeg har glædet mig til, lige siden jeg aftalte den med Århus Købmandsskole.

Jeg føler mig fantastisk privilegeret, fordi Århus Købmandsskole år på år har inviteret mig til at stå for dette fag. Det betyder, at jeg ikke kun gennemfører undervisningen, men jeg planlægger den også. Det er også mig, der udarbejder prøverne og giver karakterne. Det at være med fra start til slut er fantastisk for mig. Ikke mindst fordi jeg så super nemt kan justere, der hvor det er nøvendigt. Materialet til dagen efter bliver således justeret om aftenen og materialet til næste år bygger ovenpå de erfaringer, jeg har gjort mig de foregående år. Det at være med hele vejen i et fag, og ikke mindst at få lov til at gøre det over en årrække, synes jeg er super motiverende. Jeg håber meget, at Århus Købmandsskole inviterer mig til at undervise igen næste år.

Århus Købmandsskole er i øvrig super god til at give support til eksterne lærer. De sørger får de nøgler og materialer, jeg skal bruge. De er altid behjælpelige, hvis der er nogle specielle ting, der skal ordnes (eksempelvis noget der skal printets eller et behov for en flipover i lokalet). Jeg har aldrig mødt andet en smil og hjælp fra lærene, det administrative personale, pedellerne og ikke mindst rengørinspersonalet. Den slags support gør det nærmest til en leg at være underviser. Alt det praktiske er ordnet for en. Det er noget helt andet end de kurser/træninger, jeg laver om aftenen og i weekenderne.

I år, og de øvrige år, har eleverne på skolen været super engageret. Det er tydeligt, at de kommer for at lære. De stiler spørgsmål, tager noter og går aktivt ind i en dialog. Det er intet mindre end fantastisk at opleve, hvor engagerede, de er. Der er ingen tvivl om, at dette gør mit arbejde endnu nemmere, idet elever der gerne vil faget er noget nemmere at undervise, end nogen der “skal” være der.

Selvom ugen officielt er slut og eleverne er sendt hjem, så er jeg endnu ikke helt færdig. For de første skal jeg have rettet prøverne igennem, givet den enkelte elev karakter og ikke mindst afleveret karakterarket til skolen. Herefter skal jeg så “bare” rette materialet til så jeg har en prototype på næste års undervisning, mens erfaringerne fra dette års undervisning stadig er frisk i erindringen.

For Signe har ugen også være lidt anderledes end normalt. Jeg har nemlig afleveret hende noget tidligere, end jeg plejer, for at kunne være tidligt på skolen. Den første dag var det lidt svært at forstå, men i dag (fredag) havde hun helt styr på det og hjalp selv til med, at vi kom ud af døren. Heldigvis nåede vi lige at læse lidt sammen i sengen, inden vi for alvor gik i gang med dagen.

Fra næste uge er det så igen en “normal” uge for Signe og jeg, hvor jeg skal tilbage på arbejde. Det bliver helt sikkert også godt.

Alt i alt har det været en fantastisk uge. En uge jeg håber at gentage igen næste år.

/Dann