Din ansøgning er modtaget…

Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse har den 4. marts 2008 modtaget din ansøgning om optagelse på Tilvalgsfag i Psykologi“. Sådan starter et brev jeg fik ind af døren i dag.

Brevet er en bekræftelse på at jeg har søgt optagelse på en uddannelse på Ålborg Universitet. Som jeg tidligere har fortalt så vil jeg gerne have læst en bachelorgrad i psykologi. Desværre er det ikke muligt når man allerede har en kandidatgrad. Jeg har derfor haft kig på en række forskellige tilbud. Alle nogen som kræver en betaling omkring 60.000,- kr. for uddannelsen (plus materiale, overnatning, etc.).

Der er mange der tilbyder en uddannelse der lugter lidt af psykologi, men de fleste er ikke offentlige akkrediterede institutioner. Efter lidt søgen fandt jeg en mulighed på Københavns Universitet for en aftenuddannelse i psykologi på universitetniveau. Ulempen ved denne uddannelse var at man to aftner om ugen skal være i København, så af helt praktiske årsager er det ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Jeg søgte derfor videre og fandt på Ålborg Universitet en mulighed for at læse psykologi som et tilvalgsfag om aftenen. Uddannelsen er så fantastisk skruet sammen at der primært er uddannelse i weekender og så en masse hjemmearbejde. Det passer mig helt godt. Uddannelsen er primært rettet mod undervisere på gymnasiet. En af forudsætningerne for at komme ind er derfor, at man har en uddannelse inden for den gymnasiale fagrække på universitet. Det vil i praksis sige sådan noget som tysk, engelsk og dansk. Det krav opfylder jeg desværre ikke, da jeg har en kandidatgrad i økonomi fra Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Da jeg ikke opfylder kravene har jeg søgt om dispensation. I den kvittering for min ansøgning jeg har modtaget i dag står der at jeg kan forvente svar den 15. maj 2008. Det er ikke lykkedes mig at finde andre uddannelser i psykologi end disse. Det betyder med andre ord at der ikke er andre uddannelser i “pipeline”. Bliver jeg ikke optaget, så må jeg lede efter noget igen. Men som tidligere omtalt, så modtager jeg gerne forslag, hvis der er nogen der her en god idé.

Jeg krydser fingre.

 /Dann