Finansiering er bestilt – skødet er underskrevet

I løbet af den sidste uges tid har vi fået tilsendt både skødet til vores hus samt de mange dokumenter der skal underskrives for at få finansieringen på plads. Vi er altså nu ved at have fået alt formelt på plads i forbindelse med vores nye hus i Magnolia Haven.

Skødet

Skødet blev hurtigt underskrevet og afleveret i mandags hos vores advokat. Det var ret fedt at få det i hånden samt at skrive det under. Sælgers underskrift var endnu ikke på skødet, men det skal den nu nok komme.

Egentlig er underskrivelsen af skødet en ren formalitet idet både vi og sælger har forpligtet os til at indgå handlen under de vilkår der er beskrevet (og underskrevet) i købsaftalen. På trods af at det er det en ret god fornemmelse at skrive skødet under. Det er ligesom lidt mere virkeligt – lidt mere endeligt: Der er ingen vej tilbage.

Nu går vi så bare og venter på at vi modtager en kopi af skødet med sælgers underskrift. Med vores tidligere erfaringer med sælgers (advokats) reaktionsevne, så regner vi egentlig ikke med at vi får det før om et par uger. Men da det er en ren formalitet så er vi ikke bekymrede over det… men vi glæder os nu stadig til at få det i underskrevet form.

At vi har fået skødet på plads betyder også at udstykningen af matriklen er færdig. Der har ikke været nogle ændringer til kvm størrelserne som der ellers blev “advaret” mod i købsaftalen.

Finansiering

Nærmest samtidig med at vi har fået underskrevet skødet har vi også underskrevet en masse dokumenter for at få de forskellige lån på plads så vi rent faktisk kan betale sælger de penge han skal have for ejendommen på overtagelsesdagen.

Nu kræver det jo ikke det store kørekort i økonomistyring for at regne ud at det er dyrt at låne penge. I øjeblikket er det desværre relativt dyrt sammenlignet med prisen herfor de sidste fem år. I praksis betyder det at vi ender med at skulle betale omkring 7% i rente. Den præcise rente kender vi ikke endnu idet vi har valgt at udskyde lånefinansieringen (salg af obligationer) til så tæt på overtagelsesdagen som muligt. Det har vi valgt da renten indtil videre er faldet marginalt i juli.

Lånet består af et klassisk realkreditlån med variabel forrentning samt en kassekredit med en trækningsret fra realkreditlånets værdi og op til husets værdi. Vi valgte variabel forrentning fordi der er plads til en stigning i den variable forrentning inden vi når op på samme renter som de fastforrentede lån har i øjeblikket. Derved får vi en mindre ydelse mod at vi tager en lidt større risiko. Det passer os godt.

Vi har valgt en kassekredit fremfor et normalt boliglån da det giver os meget mere fleksibilitet i vores privatøkonomi. Vi kan betale af på den del af lånet som vi vil og vi kan hæve fra det igen som vi vil. Vi skal kun betale renterne indtil det udløber. Det er naturligvis planen at betale så meget af det lån ud så hurtigt som muligt da det er ca. 0,5-1% (igen variabelt forrentet) dyrere at låne penge der end obligationslånet…. men renten her er billigere end så mange andre steder, så skal vi købe et eller andet stort så har vi en billig finansiering på kassekreditten. For at få betalt kassekreditten ned så hurtigt som muligt har vi også valgt at obligationslånet skal være afdragsfrit.

Hvis man ikke tager højde for tidsdimensionen (hvilket gør lidt ondt for sådan en som Dann at se bort fra) så kommer vi til at betale vores hus ca. 4 gange inden vi er færdige med at betale (forudsat uændret renteniveau). Det er dyrt at låne penge…. men det bliver også super godt at bo i vores nye hus, så det er bestemt prisen værd.

Alt i alt så er alle papirer ved at være underskrevet. Vi mangler stadig at en række betingelser bliver opfyldt (så som at vi får huset i en tilfredsstillende kvalitet, at lånet bliver hjemtaget, osv.), men dokumenterne er nu på plads.

Vi glæder os meget til vores nye hus.

/Lene & Dann