Kategoriarkiv: Huskøb

Ting med relation til vores huskøb i Magnolia Haven.

Den manglende flytning

I dag kom dagen så, hvor vi skulle være flyttet til vores nye rækkehus i Magnolia Haven i Hørning. Det meste af lejligheden er pakket, flytningen er meldt og alt formelt er på plads… på nær at vi får huset.

For et stykke tid siden fik vi besked på, at huset ikke blev færdigt som aftalt til den 1. august men derimod først til den 15. august

Mentalt er vi ret klar til at flytte. Vi går og glæder os til vores nye hus og er derfor ikke specielt tilfredse over udskydelsen af overtagelsesdagen. Der er naturligvis ikke noget vi kan gøre ved det, men det skal ikke stoppe os i at være lidt kede af det. Når man først har fået en idé i hovedet om, at vi pr. 1. august skal køre en anden vej på arbejde, skal købe ind et andet sted, skal pakke ud, skal få nye møbler, osv… ja så er det ikke super fedt at skulle sige: “nå ja, det tager vi som det kommer”.

Men ja, der er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke gøre andet end at vente 14 dage mere til vi får huset den 15. august…. hvis den dag holder. Indtil videre så vil vi have nøglerne i hånden, inden vi for alvor tror på det.

Brevet vi sendte til sælgers advokat med en besked om, at vi gerne vil have dækket vores merudgifter i forbindelse med flytningen, har vi endnu ikke fået svar på. Der er gået næsten 14 dage fra vi sendte det. Ret frustrerende at de med 14 dages varsel kan udskyde overtagelsesdagen, men at de inden for 14 dage end ikke kan svare på et brev. Når de formoder at vi inden for 14 dage kan lave om på vores flytteplaner, så må vi også med rimelighed kunne formode, at de besvarer vores henvendelse inden for 14 dage.

Nå ikke mere brok herfra. Sælger har naturligvis en stor interesse i at blive færdigt med byggeriet, da han jo først får penge, når vi får overdraget huset. Med en stadig stigende rente og en, skal vi sige, knap så venlig stemt banksektor overfor ejendomsprojekter, så har vi en fælles interesse i at få huset så hurtigt som muligt. Os for at vi kan flytte ind og ham for at han kan få pengene.

Det gode ved ikke at flytte er, at vi kan gå og glæde os til at flytte i 14 dage mere… og det gør vi.

/Lene & Dann

Færdiggørelsen af huset ramt af strejke

Vi er allerede begyndt at få post på vores nye adresse. Nøglen til postkassen har vi ikke, men der er heller ikke sat nogen i endnu. Derfor kan vi køre forbi et par gange om ugen og hente post.

Sidste gang vi var forbi kunne vi blandt meget andet tage “Lokalavisen Skanderborg” med hjem. I den kunne vi læse at byggeriet af vores hus i Magnolia Haven (en del af Hørningparken der er et større område derude) har været ramt af strejke.

Der var sket det, at en muremester var gået i betalingsstandsning. Derfor havde en eller flere muresvende ikke fået udbetalt løn. Det betød så, at alle LO ansatte valgte at strejke. I praksis betød det at der ikke blev lavet noget derude i en periode.

Problemet er løst nu ved at bygherren har ansat de berørte murere i sit eget selskab for at få gang i byggeriet igen. Måske det er derfor vores indflytning er udskudt med 14 dage.

Og når vi nu er ved indflytningen, så har vi endnu ikke hørt noget fra sælger på de “forslag” vi havde i forbindelse med at overtagelsesdagen er flyttet 14 dage ud i fremtiden… det minder lidt om de svartider de havde sidste gang… øv.

/Dann

Flytningen er udskudt med 14 dage

I torsdags fik vi et brev fra sælgers advokat om at overtagelsesdatoen for vores nye rækkehus er udskudt fra den 1. august til 15. august. Det var en rigtig træls besked for os at få. Vi går naturligvis og glæder os rigtig meget til at overtaget vores nye rækkehus i Magnolia Haven. Derfor var vi ret ked af at få beskeden om at der nu skulle gå en måned til vi overtager huset fremfor de 15 dage vi gik og troede.

Vi synes det var med ret kort varsel at overtagelsesdatoen blev flyttet. Der var kun 15 dage til vi skulle overtage huset. Så vidt vi kan regne ud, så skyldes udskydelsen af overtagelsesdatoen at dem der bygger huset holder ferie. Vi har nemlig været forbi huset næsten hver uge de sidste måneder og her kan vi se at der de sidste 2-3 uger næsten ikke er blevet lavet noget derude. Det må være fordi de holder ferie. Alternativt fordi de mangler nogle materialer. Under alle omstændigheder er vi ikke vildt begejstret for udskydelsen.

Flytningen udskydes

Vi har den sidste måneds tid forberedt vores flytningen en del. Der er “booket” nogle venner til at hjælpe med flytningen, der er booket en bil til flytningen, der er sendt flyttekort, loftsrummet er tømt og en stor del af tingene i lejligheden er blevet pakket sammen.

En stor del af de ting vi har pakket ned er udvalgt ud fra, at vi skulle pakke ud igen den 1. august. Eksempelvis er næsten hele vores køkken pakket ned. Vi har pakket så meget ned, at det er begrænset hvor varieret mad vi kan lave. Det mente vi var OK, da det jo kun var 14 dage inden vi igen havde et “fuldt” køkken. Nu er den periode hvor køkkenet (og resten af lejligheden) kun fungere halvt blevet forlænget. Det er rigtig ærgerligt.

Vi har siden vi fik beskeden brugt tiden på at få styr på en masse praktiske ting som følge af, at flytningen er udskudt. Det betyder at vi blandt andet har:

  • Annulleret (og lavet en ny bestilling) af den varevogn, vi skulle bruge til at flytte med
  • Informeret dem der skulle hjælpe med flytningen om, at den er blevet udskudt (og at vi stadig gerne vil have hjælp om muligt)
  • Fået en forlængelse af vores lejeaftale med boligforeningen, så vi først skal være ude mandag den 18. august fremfor torsdag den 14. august, som indtil nu har været planen.

Vi mangler stadig at ombooke en gardinbus, en TDC installation samt at melde midlertidig flytning til postvæsenet, så vi rent faktisk kan få noget post fra 1. august til 15. august.

Flytningen bliver mere besværlig

Vi havde planlagt med 14 dages overlap mellem overtagelsen af vores nye rækkehus samt vores nuværende lejlighed. Det overlap skulle bruges til at få rengjort lejligheden og få styr på de sidste småting. Den tid har vi desværre ikke nu. Det betyder, at alt skal flyttes på 2 dage og vi skal være helt ude af lejligheden, når weekenden er omme.

Udskydelsen betyder også, at Lene desværre ikke kan være med til at flytte. Lene skal nemlig opereres i hånden et par dage inden den nye overtagelsesdato. Derefter skal Lene gå med hånden oppe i luften i et par dage (mens vi flytter). Det bliver derfor en ret hård weekend, hvor der skal flyttes en masse uden at Lene må hjælpe. Det betyder også, at Lene ikke kan være med til at pakke ud, når vi er flyttet. Lidt øv.

At vi flytter i den sidste weekend vi har lejligheden betyder også, at vi i praksis ikke kan få lejligheden istandsat og gjort ren og derfor kan vi forvente en efterfølgende regning fra boligforeningen herfor. Specielt nu hvor det kun er Dann, der kan hjælpe, bliver det helt umuligt også at få gjort lejligheden klar til aflevering. Derfor må vi finde os i en regning fra boligforeningen.

Nu er der jo som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Når overtagelsesdagen udskydes med 14 dage, så betyder det også, at vi først skal betale for huset 14 dage senere, hvorfor vi reelt kommer til at spare en halv måneds husleje. Det er om da et lille plaster på såret, selvom vi nu helst ville have undgået denne situation.

Købsaftalen hjælper os

I forbindelse med indgåelse af købsaftalen insisterede vi på, at få tilføjet en række bestemmelser. En af de bestemmelser er vi rigtig glade for nu:

Overholdes den ovennævnte overtagelsesdag ikke, afholder sælger købernes rimelige omkostninger til opmagasinering af indbo, omkostninger til logi samt ekstra flytteomkostninger afledt heraf.

Dette betyder at vi i praksis kan få sælger til at betale de ekstraudgifter, vi får til istandsættelse og rengøring (idet der er dyrere for dem at betale hotel og kost). Hvorvidt det lykkes i praksis må vi vente lidt med at se. Der ryger i hvert tilfælde et brev afsted til sælgers advokat på mandag om, at vi vil have det betalt.

Det bliver spændende at se, om sælger vil leve op til aftalen. Ikke kun kan vi på denne måde undgå ekstra udgifter, men vi får også lejlighed til at se, om det er muligt at få sælger til at afholde rimelige udgifter. Et signal de sender her vil være en hjælp til, hvor pedantiske vi skal være under afleveringsforretningen.

15. august er den nye dato

Under alle omstændigheder så er vores flytning udskudt til 15. august 2008. Vores folkeregistre adresse flyttes stadig den 1. august da det er for svært at lave om. Rent fysisk flytter vi dog først den 15. august.

Øv

/Lene & Dann

Finansiering er bestilt – skødet er underskrevet

I løbet af den sidste uges tid har vi fået tilsendt både skødet til vores hus samt de mange dokumenter der skal underskrives for at få finansieringen på plads. Vi er altså nu ved at have fået alt formelt på plads i forbindelse med vores nye hus i Magnolia Haven.

Skødet

Skødet blev hurtigt underskrevet og afleveret i mandags hos vores advokat. Det var ret fedt at få det i hånden samt at skrive det under. Sælgers underskrift var endnu ikke på skødet, men det skal den nu nok komme.

Egentlig er underskrivelsen af skødet en ren formalitet idet både vi og sælger har forpligtet os til at indgå handlen under de vilkår der er beskrevet (og underskrevet) i købsaftalen. På trods af at det er det en ret god fornemmelse at skrive skødet under. Det er ligesom lidt mere virkeligt – lidt mere endeligt: Der er ingen vej tilbage.

Nu går vi så bare og venter på at vi modtager en kopi af skødet med sælgers underskrift. Med vores tidligere erfaringer med sælgers (advokats) reaktionsevne, så regner vi egentlig ikke med at vi får det før om et par uger. Men da det er en ren formalitet så er vi ikke bekymrede over det… men vi glæder os nu stadig til at få det i underskrevet form.

At vi har fået skødet på plads betyder også at udstykningen af matriklen er færdig. Der har ikke været nogle ændringer til kvm størrelserne som der ellers blev “advaret” mod i købsaftalen.

Finansiering

Nærmest samtidig med at vi har fået underskrevet skødet har vi også underskrevet en masse dokumenter for at få de forskellige lån på plads så vi rent faktisk kan betale sælger de penge han skal have for ejendommen på overtagelsesdagen.

Nu kræver det jo ikke det store kørekort i økonomistyring for at regne ud at det er dyrt at låne penge. I øjeblikket er det desværre relativt dyrt sammenlignet med prisen herfor de sidste fem år. I praksis betyder det at vi ender med at skulle betale omkring 7% i rente. Den præcise rente kender vi ikke endnu idet vi har valgt at udskyde lånefinansieringen (salg af obligationer) til så tæt på overtagelsesdagen som muligt. Det har vi valgt da renten indtil videre er faldet marginalt i juli.

Lånet består af et klassisk realkreditlån med variabel forrentning samt en kassekredit med en trækningsret fra realkreditlånets værdi og op til husets værdi. Vi valgte variabel forrentning fordi der er plads til en stigning i den variable forrentning inden vi når op på samme renter som de fastforrentede lån har i øjeblikket. Derved får vi en mindre ydelse mod at vi tager en lidt større risiko. Det passer os godt.

Vi har valgt en kassekredit fremfor et normalt boliglån da det giver os meget mere fleksibilitet i vores privatøkonomi. Vi kan betale af på den del af lånet som vi vil og vi kan hæve fra det igen som vi vil. Vi skal kun betale renterne indtil det udløber. Det er naturligvis planen at betale så meget af det lån ud så hurtigt som muligt da det er ca. 0,5-1% (igen variabelt forrentet) dyrere at låne penge der end obligationslånet…. men renten her er billigere end så mange andre steder, så skal vi købe et eller andet stort så har vi en billig finansiering på kassekreditten. For at få betalt kassekreditten ned så hurtigt som muligt har vi også valgt at obligationslånet skal være afdragsfrit.

Hvis man ikke tager højde for tidsdimensionen (hvilket gør lidt ondt for sådan en som Dann at se bort fra) så kommer vi til at betale vores hus ca. 4 gange inden vi er færdige med at betale (forudsat uændret renteniveau). Det er dyrt at låne penge…. men det bliver også super godt at bo i vores nye hus, så det er bestemt prisen værd.

Alt i alt så er alle papirer ved at være underskrevet. Vi mangler stadig at en række betingelser bliver opfyldt (så som at vi får huset i en tilfredsstillende kvalitet, at lånet bliver hjemtaget, osv.), men dokumenterne er nu på plads.

Vi glæder os meget til vores nye hus.

/Lene & Dann